Prisar Brekkebua

Pr overnatting for inntil 6 personar            kr. 900,- (kr.1000,- fra 01.11.22)

Pr overnatting pr person over 6 personar   kr. 100,-

Leige av sengetøy/handklede pr sett         kr. 100,-

Sluttreingjering                                        kr. 800,- (kr.900,- fra 01.11.22)

Leige av fiskekort pr dag                           kr. 100,-

 

Til vanleg kan ein koma inn i hytta kl. 15.00.

Dersom ein tek reingjeringa sjølv kan ein vera i hytta fram til kl.14.00 på avreisedag. Dersom me skal ta reingjeringa vert utreisetidspunktet kl. 12.00.

Dette er hovudregel. Dersom ein ynskjer andre ordningar må dette avtalast.

 

Kveldsstemning frå Brekkebua.