Prisar

Prisar på forespørsel

 

Til vanleg kan ein koma inn i hytta kl. 15.00.

Dersom ein tek reingjeringa sjølv kan ein vera i hytta fram til kl.14.00 på avreisedag. Dersom me skal ta reingjeringa vert utreisetidspunktet kl. 12.00.

Dette er hovudregel. Dersom ein ynskjer andre ordningar må dette avtalast.

Kjøkken